Profil spoločnosti

Spoločnosť Arch – Reality s.r.o. ponúka kompletný servis spojený s predajom a kúpou nehnuteľností, bezplatné finančné a hypotekárne poradenstvo. Navyše, po úspešne zrealizovanom  prevode nehnuteľnosti, ponúkame novému majiteľovi bezplatnú   konzultáciu s architektom,  zameranú na riešenie interiéru, prípadnú prestavbu či dostavbu objektu, alebo jeho rekonštrukciu. Ponúkame aj možnosť zabezpečiť stavebné práce  v   spolupráci so stavebnou spoločnosťou.

 

Ukončený predaj rodinných domov

Ukončili sme predaj  rodinných domov zrealizovaných v obciach Veľký Biel, Slovenský Grob a Miloslavov, neďaleko Bratislavy a v Senci v lokalite Mlynský klin. 

 

   

.

 

Zaujala Vás niektorá z našich ponúk?

Radi si s Vami dohodneme
stretnutie i obhliadku.

 

 
 
   
Tel.: 0903 232 507

 

Ochrana osobných údajov, Cookies

Spoločnosť Arch - Reality s.r.o., Šustekova 10, 851 04  Bratislava, IČO 46069461, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 71197/B, ako prevádzkovateľ, spracováva osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 373/2021 Z. z.,ktorým sa dopĺňa zákona č. 1/8/2018 Z. z. Dotknutá osoba dobrovoľne poskytuje osobné údaje v rozsahu meno, e-mail, telefón. Poskytnuté osobné údaje nie sú a nebudú ďalej spracovávané, nie sú a nebudú použité na marketingové účely. Získané osobné údaje nie sú a nebudú poskytované ďalej tretím osobám ani do tretích krajín. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa informáciu o spracúvaných osobných údajoch týkajúcich sa dotknutej osoby a má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27. 

Tieto webstránky používajú súbory cookies pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Súbory cookie nie sú určené na zhromažďovanie informácií na marketingové či reklamné účely. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky neposkytujeme tretím stranám.  

Kontakty

Arch – Reality s.r.o.
Šustekova 10
851 04  Bratislava

 

IČO: 46069461
DRČ: 2023216360
IČ DPH: SK2023216360
   
   
   
   
  0903 232 507
  archreality020@gmail.com
   

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 71197/B

 


View Larger Map

 

GPS poloha: 48°7'46.06"N, 17°7'25.31"E

V prípade akýchkoľvek dotazov nás kontaktujte:


Partneri